• FEI 300 kV "Titan" Raster-Transmissions Elektronenmikroskop
  • Jeol 1400 Transmissions-Elektronenmikroskop
  • Zeiss EM 10 Transmissions-Elektronenmikroskop
  • Hitachi S-5200 Kryo-Raster-Elektronenmikroskop
  • Zeiss EM 902 Transmissions-Elektronenmikroskop
  • Zeiss 962 Raster-Elektronenmikroskop