The Institute of Media Informatics

Heads of Research Groups

Dr Felix Gaisbauer

Felix Gaisbauer
Dr Felix Gaisbauer

External phd Graduate

Daimler Trucks AG

Non-scientific Staff

Dr Felix Gaisbauer

Felix Gaisbauer
Dr Felix Gaisbauer

External phd Graduate

Daimler Trucks AG

Research Associates

Dr Felix Gaisbauer

Felix Gaisbauer
Dr Felix Gaisbauer

External phd Graduate

Daimler Trucks AG

External PhD Candidates

Dr Felix Gaisbauer

Felix Gaisbauer
Dr Felix Gaisbauer

External phd Graduate

Daimler Trucks AG

Research Assistants

Dr Felix Gaisbauer

Felix Gaisbauer
Dr Felix Gaisbauer

External phd Graduate

Daimler Trucks AG

Assistant Lecturers

Dr Felix Gaisbauer

Felix Gaisbauer
Dr Felix Gaisbauer

External phd Graduate

Daimler Trucks AG

Former Members and PHD candidates

List of former members