Archiwum

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy Etyki Medycyny w Polsce i Niemczech ma swój początek w naukowej współpracy między Instytutem Historii i Etyki Medycyny Wydziału Medycyny Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze oraz Centrum Etyki na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Na kanwie tej współpracy w 1998 roku powstał Zespół Badawczy Etyki i Teorii Nauki w Medycynie w Europie Środkowo-Wschodniej, którego celem było zainicjowanie dyskursu o etycznych i naukowo-teoretycznych problemach medycyny. Zebrani wokół niego naukowcy, reprezentujący różne dyscypliny i kraje, dyskutowali o aktualnych problemach na obszarze etyki medycyny oraz wymieniali doświadczenia. Przez wiele lat Zespół Badawczy organizował konferencje, sympozja i warsztaty oraz publikował wyniki swoich badań w serii wydawniczej „Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa“, Frankfurt nad Menem, której redaktorem jest Profesor dr Jan C. Joerden.

Tutaj można znaleźć listę wybranych publikacji z zakresu zagadnień etyki medycyny, które powstały w związku z działalnością Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego Etyki i Teorii Nauki w Medycynie w Europie Środkowo-Wschodniej:

Joerden, Jan C. / Moos, Thorsten / Wewetzer, Christa (Hg.): Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme (= Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, 13). Frankfurt/Main 2009.

Choluj, Bozena / Joerden, Jan C. (Hg.): Von der wissenschaftlichen Tatsache zur Wissensproduktion. Ludwik Fleck und seine Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis (= Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, 11). Frankfurt/Main 2007.

Joerden, Jan C. / Neumann, Josef N. (Hg.): Medizinethik 5 (= Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, 8). Frankfurt/Main 2005.

Joerden, Jan C. / Neumann, Josef N. (Hg.): Medizinethik 4 (= Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, 7). Frankfurt/Main 2003.

Joerden, Jan C. / Neumann, Josef N. (Hg.): Medizinethik 3 (= Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, 3). Frankfurt/Main 2002.

Joerden, Jan C. / Neumann, Josef N. (Hg.): Medizinethik 2 (= Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, 2). Frankfurt/Main 2001.

Joerden, Jan C. / Neumann, Josef N. (Hg.): Medizinethik 1 (= Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, 1). Frankfurt/Main 2000.

AKTUALNOŚCI

27. i 28. czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędzie się polsko-niemiecka konferencja naukowa pod tytułem “Ethics and the Law in Medicine – in Research and Healthcare”. Informacje o konferencji dostępne są w rubryce „Działalność”.