Współpracujący naukowcy

Prof. Dr. Florian Steger  jest dyrektorem Instytutu Historii, Filozofii i Etyki Medycyny na Uniwersytecie w Ulmie. Jego zainteresowania naukowe sięgają do medycyny w czasach antycznych i obejmują współczesne zagadnienia etyki klinicznej. Jednym z głównych zainteresowań są również relacje pomiędzy medycyną i sztuką.

Szersze wiadomości o  osobie i  publikacjach Floriana Stegera oraz o   Instytutcie Historii, Filozofii i Etyki Medycyny na Uniwersytecie w Ulmie znajdą Państwo klikając w odpowiednie linki.

Kontakt z Prof. Dr. Florianem Stegerem:  florian.steger(at)uni-ulm.de

Prof. Dr. Jan C. Joerden jest Profesorem Katedry Prawa Karnego, w szczególnosci Międzynarodowego Prawa Karnego i Prawa Porównawczego, Filozofii Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Frankfurcie nad Odrą. Jego zainteresowania badawcze wychodzą ponad kwestie prawa karnego i obejmują również dziedziny prawa karnego w medycynie wraz z jego etycznymi podstawami.

Szersze wiadomosci o  osobie i  publikacjach Jana C. Joerdena oraz o   Katedrze Prawa Karnego, w szczegolnosci Międzynarodowego Prawa Karnego i Prawa Porównawczego, Filozofii Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Frankfurcie nad Odrą znajdą Państwo klikając w odpowiednie linki.

Hier kommen Sie zur Homepage des  Interdisziplinären Zentrums für Ethik.

Kontakt z Prof. Dr. Janem C. Joerdenem (poprzez sekretariat):  poenitzsch(at)europa-uni.de

Prof. Dr. Andrzej M. Kaniowski ist ordentlicher Professor und Lehrstuhlinhaber für Ethik am Institut für Philosophie der Universität Łódź (Uniwersytet Łódzki). Neben dem Interesse für die Kritische Theorie von Jürgen Habermas (mehrfache Übersetzungen ins Polnische) und für die Diskursethik liegt sein Forschungsinteresse im Bereich der Bio- und Medizinethik.

Erfahren Sie mehr zur  Person und zu den  Veröffentlichungen von  Andrzej M. Kaniowski und zum  Lehrstuhl für Ethik am Institut für Philosophie der Universität Łódź.

Kontakt zu Prof. Dr. Andrzej Maciej Kaniowski:  maciek(at)filozof.uni.lodz.pl

Koordinator

Dr. Maximilian Schochow ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Ulm. Seine Forschungsinteressen setzen in der Medizin der Frühen Neuzeit ein und reichen bis zu Fragen der der Klinischen Ethik.

Erfahren Sie mehr zur  Person und zu den  Veröffentlichungen von  Maximilian Schochow und zum  Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Ulm.

Kontakt zu Dr. rer. pol. Maximilian Schochow:  maximilian.schochow(at)uni-ulm.de

Dr. Marcin Orzechowski ist seit Oktober 2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin im Projekten „Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte invasiver und nichtinvasiver genetischer Pränataldiagnostik in Deutschland und Polen“ und „Aufklärungspraxis in der iPS-Forschung“. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Ethische und gesellschaftliche Aspekte der Politikänderung in Europa; ethische, juristische und gesellschaftliche Aspekte der Pränatalmedizin; Diversität im Gesundheitswesen.

Erfahren Sie mehr zur  Person von Dr. Marcin Orzechowski und zum  Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Ulm.

Kontakt: marcin.orzechowski@uni-ulm.de

AKTUALNOŚCI

27. i 28. czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędzie się polsko-niemiecka konferencja naukowa pod tytułem “Ethics and the Law in Medicine – in Research and Healthcare”. Informacje o konferencji dostępne są w rubryce „Działalność”.